Archive for

確定申告

2008/2/7 木曜日 投稿時の月齢:0.7  月名:新月  潮汐:大潮 

とんか先日作成した申告書を郵送&税金の振込み。